Αποθεματικό πολυκατοικίας – Γιατί είναι απαραίτητο!

Μαζί με την έναρξη της λειτουργίας μιας πολυκατοικίας, είναι απαραίτητος παράγοντας ο σχηματισμός αποθεματικού. Τι σημαίνει βέβαια αποθεματικό; Όπως προβλέπει ο κανονισμός, το αποθεματικό είναι είναι κεντρικό ταμείο το οποίο δημιουργείται με την απαραίτητη συμμετοχή όλων των ατόμων που έχουν ιδιοκτησία στην πολυκατοικία.

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη αποθεματικού, καθώς επιτρέπουν στο διαχειριστή ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες και να καλύψει δαπάνες απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της πολυκατοικίας, μέχρι την πρώτη έκδοση και είσπραξη των κοινοχρήστων.

Παράλληλα, με τη χρήση του αποθεματικού σε βάθος χρόνου, καθώς κάθε μήνα τα έξοδα διαμορφώνονται ανάλογα, καλύπτονται επιπλέον δαπάνες για τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, τυχόν βλαβών αλλά και αύξησης εξόδων, ο διαχειριστής μπορεί να αντεπεξέλθει μέχρι την ένταξη των εξόδων στα επόμενα κοινόχρηστα. Πολλές φορές, ένοικοι θα καθυστερήσουν την πληρωμή των κοινοχρήστων τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν την αποπληρωμή τους. Με την ύπαρξη του αποθεματικού ο διαχειριστής αντί να αναγκαστεί να πληρώσει από την τσέπη του το αντίστοιχο ποσό έως την εξόφληση από τον ένοικο, μπορεί και το καλύπτει από το αποθεματικό.

Το αποθεματικό πρέπει πάντα να παραμένει στο 50% επιπλέον των υπολογισμένων μηνιαίων δαπανών, ενώ η ενημέρωση του αποθεματικού πρέπει να γίνεται ανά τακτά διαστήματα ώστε να προσαρμόζεται στις μηνιαίες αλλαγές δαπανών. Είναι ευθύνη του διαχειριστή να ελέγχει το αποθεματικό τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, όσο για την προστασία της ίδιας της διαχείρισης από τυχόν έξοδα για τα οποία δεν είναι υπαίτιος αλλά ευθύνεται άμεσα!

ακίνητα, ακίνητο, διαχείριση πολυκατοικίας, ένοικοι πολυκατοικίας, κανονισμός πολυκατοικίας, κοινόχρηστα

Πολυκατοικίες

Στο polikatikies.gr θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την διαχείριση πολυκατοικιών, καθώς και πληροφορίες που αφορούν τα έξοδα και τους κανονισμούς πολυκατοικιών.