Η συντήρηση ανελκυστήρα σε πολυκατοικία!

Οι ανελκυστήρες σε μια πολυόροφη πολυκατοικία δεν είναι απλά ένας κοινόχρηστος χώρος αλλά ένα μέσο μεταφοράς το οποίο εξυπηρετεί ποικιλοτρόπως τους ενοίκους. Η ασφάλεια λοιπόν δεν είναι απλά απαραίτητη, ενώ ο νόμος ορίζει τακτική συντήρηση και ελέγχους για αποφυγή ατυχημάτων και δυσλειτουργιών.

Υπεύθυνος για τη σωστή και τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα μιας πολυκατοικίας είναι ο διαχειριστής, ενώ πέραν της οργάνωσης και επίβλεψης της συντήρησης, είναι υπεύθυνος ώστε να κρατάει ενήμερο το βιβλίο ελέγχων και συντήρησης του ανελκυστήρα τόσο για να υπάρχει στα πρακτικά και για τον επόμενο διαχειριστή αλλά και για τυχόν ελέγχους που θα προκύψουν! Αυτό βέβαια ισχύει τόσο για νέους όσο και παλαιούς ανελκυστήρες, με μόνη διαφορά τους χρόνους συντήρησης και ελέγχου.

Ο νόμος ορίζει ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα μιας πολυκατοικίας πρέπει να πραγματοποιείται 8 φορές το χρόνο, δηλαδή περίπου κάθε 45 ημέρες, ενώ οι περιοδικοί έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται ανάλογα τους ορόφους. Για πολυκατοικίες έως 6 ορόφους ο περιοδικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται κάθε έξι χρόνια ενώ για περισσότερους ορόφους κάθε πέντε χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα πρέπει να ενημερώνει το βιβλίο ελέγχων και συντήρησης όχι μόνο με τις ημερομηνίες που πραγματοποιούνται, αλλά και με το συνεργείο που αναλαμβάνει την εργασία, τόσο για να υπάρχει στο ιστορικό συντήρησης αλλά και για να μπορεί να φανεί η υπαιτιότητα σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.

ακίνητα, ανελκυστήρας, ασφάλεια κοινόχρηστων χώρων, ασφάλεια πολυκατοικίας, διαχείριση πολυκατοικίας, ένοικοι πολυκατοικίας, πολυκατοικία, πολυκατοικίες

Πολυκατοικίες

Στο polikatikies.gr θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την διαχείριση πολυκατοικιών, καθώς και πληροφορίες που αφορούν τα έξοδα και τους κανονισμούς πολυκατοικιών.