Κοινόχρηστα και κενά διαμερίσματα

Όταν σε μια πολυκατοικία υπάρχουν ένα ή περισσότερα κενά διαμερίσματα δημιουργείται πολλές φορές πρόβλημα σχετικά με τη συμμετοχή στα κοινόχρηστα. Πρέπει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος να πληρώσει το συνολικό ποσό των κοινοχρήστων ή κάποιο μέρος τους;

Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ζήτημα ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας τότε είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για τα κενά διαμερίσματα στον κανονισμό της πολυκατοικίας τότε, βάση νόμου κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το σύνολο των κοινοχρήστων που του αναλογούν ανεξάρτητα αν το διαμέρισμα κατοικείται ή είναι τελείως άδειο.

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση που υπάρχει με την σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτήτων απόφαση, να υπάρξει ειδική ρύθμιση που θα ορίζει ειδικό ποσοστό επί των κοινοχρήστων που θα πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες κενών διαμερισμάτων.

διαμέρισμα, διαμερίσματα, κανονισμός πολυκατοικίας, κενά διαμερίσματα, κοινόχρηστα, πολυκατοικία, πολυκατοικίες

Πολυκατοικίες

Στο polikatikies.gr θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την διαχείριση πολυκατοικιών, καθώς και πληροφορίες που αφορούν τα έξοδα και τους κανονισμούς πολυκατοικιών.