Ασφάλιση Κοινόχρηστων Χώρων Πολυκατοικίας

Οι κοινόχρηστοι χώροι σε μια πολυκατοικία όπου υπάρχει συνιδιοκτησία, υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης από πολλούς και διάφορους κινδύνους. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας περιλαμβάνει τον όρο ότι η ασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων είναι υποχρεωτική. Στις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης για να γίνει ασφάλιση.

Τα έξοδα που απαιτούνται για την ασφάλιση πληρώνεται από τον κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος ή τον μισθωτή αν αυτό έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Την ευθύνη για την είσπραξη και απόδοση του ποσού φέρει ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Οι χώροι που μπορούν να ασφαλιστούν είναι ουσιαστικά το σύνολο των κοινοχρήστων: κλιμακοστάσιο, είσοδος πολυκατοικίας, λεβητοστάσιο, ανελκυστήρας, κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης, ταράτσα.

Οι κυριότερες ασφαλιστικές καλύψεις που παρέχονται είναι από πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, έκρηξη, ζημιές σωληνώσεων, κακόβουλες ενέργειες, αστική ευθύνη σε τρίτους, βλάβη λέβητα και κεντρικής θέρμανσης, διαρροής ύδατος, ζημίες από διάρρηξη ή απόπειρα διάρρηξης, πρόσκρουση οχήματος, ζημίες από σεισμό.

ασφάλεια κοινόχρηστων χώρων, ασφάλεια πολυκατοικίας, ασφαλιστική κάλυψη πολυκατοικίας, διαχείριση πολυκατοικίας, διαχειριστής πολυκατοικίας, εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, ιδιοκτήτης διαμερίσματος, πολυκατοικία, πολυκατοικίες, συνέλευση πολυκατοικίας

Πολυκατοικίες

Στο polikatikies.gr θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την διαχείριση πολυκατοικιών, καθώς και πληροφορίες που αφορούν τα έξοδα και τους κανονισμούς πολυκατοικιών.